03-9073555

Ozone technology disinfection

 

מרקיט מפיצה בלעדית של מוצרי RGF בארץ.

 

 

 

 

מגוון מוצרי RGF מיועד לטיפול במים, באויר ובמשטחים.

 • לחיטוי בקטריאלי ועובשים.
 • לטיפול /חיסול ריחות אורגניים נדיפים VOC (ריחות בישול, ריחות מט"ש, ריח שריפה, טחב ורטיבות).
 • ולפירוק שומנים.

 

טכנולוגית RGF מבוססת על חימצון על ידי אוזון והידרופראוקסידים. הגורמים להריסת המזהמים באויר ומעל למשטחים.

 

 

"הידרופאוקסידים"

הידרופראוקסידים מצויים באופן טבעי בסביבותינו. הם נוצרים באטמוספירה בכל פעם שמצויים שלשה מרכיבים יחד

 1. מולקולות חמצן
 2. אדי מים,
 3. אנרגיה אלקטרומגנטית.

מוצרי החברה בעלת פטנטים עולמיים בתחום טכנולוגיית האוסידציה/חימצון, מותקנים בכל רחבי העולם בתחומים:

 • רפואה                                                                                    
 • מזון 
 • צבא
 • בתי חולים
 • בתי מלון
 • אניות ויכטות
 • מוסדות ממשלתיים
 • בתי מגורים

מוצרי החברה, נבדקו ואושרו על ידי הגופים הבאים:

 • צבא ארה"ב
 • רשויות סין, יפן, קנדה, האיחוד האירופאי, ארה"ב (GSA )
 • UL, ETL, TUV,EPA & CSA

 

מנתוני מעבדות בלתי תלויות נמצא:

 1. הפחתה של מעל % 99.9 בבקטריות ווירוסים במשטחים.
 2. מעל % 80 הפחתה בגזים נדיפים - VOC
 3. הפחתה של % 85 בריחות.
 4. הפחתה של  % 78 בכמות החיידים והווירוסים הנפלטים בעיטוש במרחק של 8 מטר.

 

דוגמאות לחיידקים ווירוסים שמטוהרים:

                                                     

 

                                                                        התקנת המכשיר לטיפול באויר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                 המתקן לחיטוי מים 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאתר חברת RGF