חיסכון באנרגיה ואיכות הסביבה לתעשייה

חדשות image image

‫שמנ-צ'יק‬

שמנ– צ'יק

  • תוכנן לסינון נוזלי קירור, אמולסיות ושמנים מלאים.
  • יונק את הנוזלים ומסנן אותם משבבים ומוצקים ומחזירם למערכת נקיים, לשימוש

    או לחילופין לפינוי לשם החלפה.

  • בעל קיבולת של 200 ליטר.

 

קלות בשימוש

ל שמנ– צ'יק שסתום דו כיווני המאפשר החלפה קלה מייניקה לסניקה. בעל בורר ל-3 דרגות עוצמת יניקה.בעל בורר לעבודה אוטומטית רציפה של שאיבה וסניקה מהציוד וחזרה או לעבודה ידנית  לתחזוקה בלבד.

 

טווח סינון: 

ה שמנ-צ'יק מכיל ערכת סינון בנפח 37 ליטר בטווח סינון של 80 מיקרון על ידי מסנני ניילון לשימוש חוזר.

 

שינוע: 

המערכת קלה לשינוע גם במקומות מוגבלים הודות לגלגלים הקטנים עליהם היא מותקנת.

 

הגנה על המערכת:

המערכת מצויידת במד גובה אשר נוסה ונבדק. מד זה מונע פגיעה של מילוי יתר ומפעיל את הפיקוד העובד מיניקה לסניקה ולהיפך.

הרכב המערכת:

כל רכיבי ה שמנ-צ'יק כולל האטמים עמידים לשמן, להשגת יעילות שאיבה וחיי מדף ארוכים של המכשיר.

הרכיבים כולם מאוחסנים בתיבת כלים אינטגרטיבית או על המכונה עצמה.

 

 

צריכת חשמל

זרם אויר

ליטר לדקה

זרם מים

בכניסה

ליטר לדקה

זרם מים

 ביציאה

ליטר לדקה

מ"מ

מ"מ

מ"מ

ק"ג

0v3kW38

3000

280

75

1200

820

600

150

 

 

 

 

תוצאות שמדברות בעד עצמן.....


 

 

מראה האמולסיה לפני הטיפול בשמנצ'יק ולאחריו.