חיסכון באנרגיה ואיכות הסביבה לתעשייה

חדשות image image

חיטוי אויר ומשטחים

טכנולוגיית חיטוי אויר ופני שטח לציוד ולמוצר (לחץ למצגת)

 

עקרונות המערכת:

 • —חימצון פני שטח, לשם קטילת:
—בקטריות,
—עובשים,
—ווירוסים.
 • —חימצון לשם פירוק ריחות גזים נדיפים VOC וכימיקלים אורגנים ואנאורגנים.
 • —חימצון באמצעות:
—רדיקלים הידרוקסילים – OH⁻) Hydroxyl Radical)
—אוזון
—מימן פראוקסיד – Hydrogen Peroxide
 
הגדרות:
 • ( -Hydroxyl Radical (OH– מחמצן בלתי יציב, אגרסיבי ורדיקל חופשי.
 • מופק במערכת כאשר אוזון ומים (לחות) מגיבים באמצעות אנרגית UV.
 • בעל פוטנציאל חימצון גבוהה משל אוזון, כלור או מימן פראוקסיד בשל אופיו הבלתי יציב דבר המגביר את קצב הריאקציה.
 • תוצרי חימצון סופיים: CO2, H2O, כאשר בדרך מופקים גם יוני:
                                                                         הידרופראוקסיד –
                                                                         ויוני סופר אוקסיד (O2⁻)- בעלי נטייה חזקה להגיב.
 
טכנולוגיה -1- PhotoHydroIinization (PHI) Technology 
                                                                                                                                    
 • שימוש ב 2 אורכי גל UV
 • גלים אלו מוקרנים על משטח קטליטי מתכתי
 • הציפוי הקטליטי הינו הידרופילי ומורכב מהמתכות: TiO2, Ag, Cu
 • משמעות אורכי הגל השונים:
              254 nm – גורם ליצירת רדיקלים חופשיים על פני שטח ה PHI
              תגובה:     H2O + O2   TiO2+UV →   OH+H  + O⁻2                      
             185 nm – גורם ליצירת גז האוזון O3
 • מערכת ה PHI לא רק מחטאת את האוויר בקרינת UV אלא מוסיפה למערכת גם אפקט מתמשך הממשיך לחטא את האוויר/מוצר גם אח"כ.

טכנולוגיה -2- (R.E.M.E (Reflective Electro Magnetic Energy

 • תא ה-R.E.M.E , מייצר אנרגיה אלקטרומגנטית, המפיקה פלסמת חימצון מיוני הידרופראוקסיד.
 • הזרקת הפלסמה לחלל האוויר באמצעות אנרגיה חשמלית וללא חלקים נעים.
 • יוני ההידרו-פראוקסיד נוצרים בתנאי לחות וחמצן.
 • מיועד בעיקר לחיטוי וטהור סביבה הנמצאת בסיחרור.

תנאי עבודה אידיאליים להארכת חיי מדף

 • חיטוי סביבת העבודה דרך ארובות המיזוג בריכוז אוזון שאינו מסכן את העובדים (עד 0.04 PPM)
 • חיטוי מי שטיפת חומרי הגלם באוזון, החיטוי מסלק מהמים:

                                                                               זיהום בקטריאלי.
                                                                               מונע צורך בהכלרה.
                                                                               מפרק שאריות חומרי הדברה.
                                                                               ריכוז עבודה: 0.1% לצריכה שוטפת
                                                                               5%  לטיפול בשפכים

 • חיטוי רציף של הציוד הבא במגע עם המוצר כגון: מסועים, שולחנות וכו'
 • חיטוי פני שטח המוצר הסופי לפני האריזה

זמן מחצית חיים של אוזון

 • לאוזון זמן מחצית חיים של 20-100 דקות במים בטמפ' של כ- 20˚C
 • ממשיך לחטא את המוצר גם לאחר שיצא מתעלת החיטוי.
 • מתפרק גם בתוך האריזה ללא עקבות.
 • לא יוצר טעמי לוואי.