חיסכון באנרגיה ואיכות הסביבה לתעשייה

חדשות image image

אמולסיה לעיבוד שבבי

  Quaker

צרופות

קטלוגים /אישורים/מצגות

אמולסיה חצי סינטטית מאושרת לעיבוד מתכות תעופתיות

(Quaker Cool 7101 LF (RR אישור רולס רוייס
אמולסיה חצי סינטטית לעבודות קשות ולמי ברז Quaker cool 7101 HFF  
נוזל השחזה סינטטי לקרביד Quaker Coll 2900 COB BF  
אמולסיה מיוחדת לעבודות משיכה Quaker Draw 72 XP  
תוסף לאמולסיה לשיפור ביצועי הנוזל Micro Cut 543  
     
  Afton  

אמולסיה חצי סינטטית למים קשים,

מיועדת לכל סוגי המתכות ובמיוחד לעבודות קשות

VIT-Cut 901 CXR  
     
  Monro  
אמולסיה חצי סינטטית ללחץ גבוה ASTRO CUT - HP  
נוזל השחזה סינטטי לקרבייד ASTRO CUT STN CUT AF